Як зараховується страховий стаж, напрацьований в країнах СНД після першого січня 2004 року?

  Призначення та виплата пенсій в Україні здійснюється згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), іншими законами і нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (угодами), що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення.

  Відповідно до статті 24 Закону страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону.

  Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсій на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

  На даний час діє Угода про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року (далі — Угода), відповідно до якої пенсійне забезпечення громадян держав — учасниць Угоди здійснюється за нормами законодавства держави, на території якої вони проживають.

  Ця угода поширюється на всі види пенсійного забезпечення громадян, які встановлені або будуть встановлені законодавством держав — учасниць Угоди (стаття 5 Угоди).

Відповідно, всі держави — учасниці Угоди зобов’язалися захищати права громадян у галузі пенсійного забезпечення, визнавати та виконувати зобов’язання за міжнародними угодами, укладеними у цій сфері. Зобов`язання за Угодою стосуються не лише питань призначення пенсій, а й обчислення стажу.

  Згідно статті 6 Угоди, для встановлення права на пенсію громадянам держав — учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також колишнього СРСР за час до набрання чинності Угодою.

  Зарахування до страхового стажу з 1 січня 2004 року періодів роботи на території держав — учасниць Співдружності Незалежних держав, у тому числі  періодів роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, та врахування заробітної плати за періоди роботи на території держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав, здійснюється за умови підтвердження сплати страхових внесків до відповідних фондів держав — учасниць  Співдружності Незалежних Держав, на території яких провадилася трудова діяльність.

  Обчислення пенсії проводиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу.

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.