Виплата пенсії за довіреністю

Пенсійний фонд забезпечує своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України через АТ «Укрпошта» або через установи банків.
Іноді за станом здоров’я чи з інших причин пенсіонер не має можливості особисто отримувати належні йому пенсійні виплати. Відтак, можна доручити одержання своєї пенсії певній особі, адже відповідно до закону пенсія може виплачуватися за довіреністю.
Довіреність — це письмовий документ, який видає одна особа іншій для представництва перед третіми особами. Довіреності зазвичай посвідчують нотаріально. Однак, якщо в населеному пункті немає нотаріусів, довіреність особи на одержання пенсії може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування. Порядок оформлення і строк дії довіреності визначаються законом.
Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності. Отже, отримувати пенсію за довіреністю можна не більше як рік. Тож, за потреби, її необхідно завчасно переоформити або особисто подати заяву до органу Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку щодо продовження виплати пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року.
Також є особливості використання та поновлення довіреностей у разі отримання коштів через пошту і банк.
При одержанні пенсії через пошту довіреність показують працівнику поштового зв’язку. Під час першої виплати пенсії через пошту таку довіреність або її копію залишають на виплатному об’єкті поштового зв’язку. Після того, як виплату пенсії за довіреністю здійснювали протягом 12 місяців, пенсіонер має особисто звернутись із заявою щодо продовження виплати пенсії за довіреністю до органу Пенсійного фонду. Виплата пенсії за довіреністю продовжується знову на один рік, починаючи з місяця, що настає за місяцем подання заяви.
Контроль за виплатою пенсії за довіреностями в установах банків дещо інший. Якщо суми пенсій одержують за довіреністю більше, як один рік, банк зобов’язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду, що нараховує відповідні кошти, не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли зазначені обставини. А одержувач пенсії має особисто подати нову заяву до органу Пенсійного фонду щодо продовження виплати пенсії за довіреністю. Якщо пенсіонер не подає таку заяву, виплату пенсії здійснюють шляхом включення у відомості на виплату пенсії через відділення поштового зв’язку.
Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час її скасувати. А скасувавши, негайно необхідно повідомити про це й того, кому доручали отримання пенсії, і установу, що видає пенсію.

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.