Дивіденди з іноземним джерелом походження включаються до оподаткованого доходу фізичної особи-резидента

  Відповідно до п.п.164.2.8 п.164.2 ст.164 ПКУ до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) включаються пасивні доходи.

  Підпунктом 14.1.268 п.14.1 ст.14 ПКУ встановлено, що термін «пасивні доходи» для цілей розділу IV ПКУ означає, зокрема, доходи, отримані у вигляді ди-відендів.

  Платниками ПДФО є зокрема фізичні особи-резиденти, які отримують іноземні доходи.

  Відповідно до положень ПКУ об’єктом оподаткування резидента є іноземні доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

  Згідно з п.164.4 ст.164 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

  З урахуванням вищевикладеного, якщо фізична особа-резидент отримав суму дивідендів з іноземним джерелом походження, то такі суми включаються до загального річного оподаткованого доходу такої фізичної особи-резидента.

Кременецьке управління ГУ ДПС у Тернопільській області.