ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

  Відповідно до статті 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є:

  1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;

  2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;

  3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;

  4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;

  5) інші заходи примусового характеру, передбачені Законом України «Про виконавче провадження».

  Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрати виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

  Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

  – винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження;

  – винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах;

  – винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

  – проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

  Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через 5 днів після накладення арешту.

  Негайно після накладення арешту вилучаються та передаються для продажу продукти та інші речі, що швидко псуються.

  Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Державний виконавець зобов’язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не шкодять його законним інтересам.

  Реалізація арештованого майна за винятком майна, вилученого за законом з обігу та цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.

  Звернення стягнення на заробітну плату, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі:

  – відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах;

  – відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сумм;

  – виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

  За письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати:

  – виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника.

  Згідно частини 1 статті 69 Закону України «Про виконавче провадження» підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, – до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення.

  Відповідно до пункту 8 розділу Х Інструкції з організації примусового виконання рішень за кожною постановою про стягнення підприємствами, установами, фізичними особами, організаціями фізичними особами – підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, щомісяця та після закінчення строку відповідних виплат або у разі звільнення працівника подається окремий звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

  Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

  – у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку зі втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, – 50 відсотків;

  – за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, – 20 відсотків.

  З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сумм заробітної плати в передбачених законом випадках.

  За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

  Автор: Віта СВЯТИНЮК,

  заступник начальника відділу «Лановецьке бюро правової допомоги» Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.