Шукаєте роботу у віці 35+? Служба зайнятості допоможе!

  Упродовж 7 місяців через районну службу зайнятості шукали роботу 570 безробітних осіб віком понад 35 років.

  Надаючи інформаційно-консультаційні послуги,   організовуючи профнавчання, спрямовуючи на тимчасові роботи, служба зайнятості активно сприяє їм у тому, аби вони знайшли себе на ринку праці. Відтак, вдалося праце-влаштувати 202 особи (35%) зі статусом безробітного згаданої вікової групи, з них 2 — отримали роботу з компенсацією роботодавцям витрат єдиного  соціального внеску, 30-ох було залучено до громадських та інших        робіт тимчасового характеру.

  28 безробітних після 35 років за спрямуванням служби зайнятості пройшли професійну підготовку. Ваучер на навчання отримали 5 краян, здебільшого на опанування професії медсестри.

  До 30.09.2020 зареєстровані безробітні мають можливість безкоштовно пройти курси на глобальній освітній платформі Coursera за більш як 400 спеціалі-заціями за напрямками: гумані-тарні, природничі, соціальні, технічні науки, підприємництво, економіка, ІТ-технології та ін.

  Отож, у будь-якому віці не зневірюйтесь, йдіть у ногу з часом — навчайтесь, цікавтесь інноваційними підходами до роботи, здобувайте сучасні знання та навички!

  На 1 серпня на обліку в районній службі зайнятості перебували 368 безробітних, з них 255 — особи понад 35 років, серед яких 162 — віком понад 45 років.

  Нагадуємо роботодавцям, що лише гідна оплата праці та легальне працевлаштування зможуть привабити у Ваш колектив висококваліфікованих і сумлінних працівників. А робочий колектив, який складається із працівників різних поколінь та досвіду, працює набагато ефек-тивніше, адже в ньому реалізовано раціональний підхід у використанні всього доступного трудового потенціалу.

Лановецька районна філія Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 2-10-98). ُ