В черзі на заправку водіям роздавали повістки. Чи законно це і що робити, коли ви таки отримали повістку 

  Насправді ж, українцям можуть вручати повістки на блокпостах, вулиці чи заправках. Законом це, як виявляється, не заборонено. При цьому, за неявку за викликом у воєнний час – штраф від 1700 до 3400 грн. Більше того, Нацполіція може затримувати військовозобов’язаних та доставляти їх до центру комплектування.

  На даний момент iснує чотири види документiв, якi можна назвати загальним термiном «повiстка»:

  1. Повiстка (припис з’явитися у вiйськкомат) з метою уточнення облiкових даних вiйськовозобов’язаного є найпоширенiшою. Мета цього припису – оновити (актуалiзувати) данi про призовникiв у вiйськовому комiсарiатi. До таких даних належать: особистi контакти, iнформацiя про стан здоров’я призовника, склад сiм’ї, мiсце роботи, навчання i т.д.
  2. Повiстка на проходження медичної комiсiї при вiйськкоматi зобов’язує призовникiв та вiйськовозобов’язаних пройти медичне обстеження. Як правило, разом з такою повiсткою надсилається карта медичного огляду, в якiй вiйськово-медична комiсiя пiсля огляду зазначить свiй висновок про стан здоров’я вiйськовозобов’язаного.
  3. Повiстка-призов на строкову вiйськову службу. Саме такий вид повiсток найбiльше людей тривожить, бо тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть: за неявку вiйськовозобов’язаного до вiйськового комiсарiату у вказанi термiни йому може загрожувати притягнення до вiдповiдальностi за статтею 335 Кримiнального кодексу України. На вiдмiну вiд реагування на вказанi вище першi два документи, вiйськовозобов’язаний має усвiдомлювати, що, прийнявши повiстку даного типу i не з’явившись по нiй, вiн здiйснює акт ухилення вiд призову, тож ризикує отримати покарання у виглядi ув’язнення на термiн вiд 2 до 5 рокiв. Дана норма також поширюється на офiцерiв запасу, якi призиваються до вiйська.
  4. Мобiлiзацiйне розпорядження. Цей вид повiстки вручається вiйськовозобов’язаним особам, якi пройшли медичну комiсiю i були визнанi придатними до несення вiйськової служби. Мобiлiзацiйне розпорядження особам зазвичай вручається пiд час оголошення мобiлiзацiї. В документi має бути вказано, що на особу покладається обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин пiсля оголошення мобiлiзацiї.

  Варто зауважити, що часто призовники та вiйськовозобов’язанi реагують на формулювання тексту повiстки, а не на її змiст. Причина в тому, що єдиного бланку повiсток не iснує, тому в одних повiстках можна зустрiти формулювання «пропоную з’явитися», в iнших – «Наказ», «наказую». Але треба знати, що наслiдки не залежать вiд цих формулювань. Неявка як за прохальною формою, так i за наказовою, тягне за собою однакову адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть. Тому треба дивитись не на формулювання тексту, а на мету виклику до вiйськкомату: звiрка облiкових даних, спiвбесiда, направлення на проходження медичної комiсiї або ж призов на строкову службу.

Тож хто повинен вручити повістку? Відповідно до Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку» від 21.10.1993 №3543 -ХІІ, (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12) уповноваженими для вручення повісток є:співробітники військових комісаріатів (ст.22 Закону); місцеві органи виконавчої влади (ст.17 Закону); органи місцевого самоврядування (ст.18 Закону).

Також згідно зі статтею 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-ХІІ, (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) повістку мають право вручати керівники навчальних закладів та підприємств будь-яких форм власності.

Однак, тут теж є нюанс: для того, щоб потрапити на підприємство і надати керівнику повістку для працівників, які підлягають мобілізації, військовому комісаріату необхідно створити комісію за участю представників районних держадміністрацій, МВС, прокуратури, СБУ та громадськості. А це, як ви розумієте, не зовсім легкий і швидкий процес. Тому звичайною практикою є вручення повісток трьома вищевказаними способами: працівниками військкомату, представниками органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

Хто повинен «розписатися» про одержання повістки?

Пункт 3 ст.22 Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», унормовує, що під час мобілізації громадянин зобов’язаний особисто з’явитися до військової частини або на збірний пункт військового комісаріату в термін, зазначений в повістці.

Тож військовозобов’язаний повинен ОСОБИСТО отримати повістку і розписатися в ній. Перш ніж розписатися про отримання повістки, перевірте правильність вказаних у ній даних: ваше прізвище, ім’я та по батькові, адреса, контакти. Військова спеціальність повинна збігатися зі спеціальністю, записаної у вашому військовому квитку. В повістці повинні бути вказані дата, час, адреса місця збору та перелік документів, які необхідно мати при собі.

Важливо: Повістка обов’язково повинна бути скріплена печаткою і підписом військового комісара.

Де саме можуть вручити повістку про призов по мобілізації?

Законом не встановлено, як саме та де саме має вручатися повістка, тому працівники військкоматів можуть здійснювати це будь-яким способом, що не суперечить ст. 19 Конституції України. Нагадуємо також про право кожного громадянина оскаржити дії посадовців у суді, якщо, на його думку, повістка була вручення з порушеннями.

Важливо наголосити, що ч. 5 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12) передбачає, що призов громадян на військову службу (крім тих, хто проходить службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами військового часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати.

А ч. 10 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) вимагає, щоб громадяни України, які приписані до призовних дільниць, перебувають у запасі Збройних сил України або проходять службу у військовому резерві, для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду та проведення інших дій, спрямованих на підготовку військовослужбовців, отримання та вдосконалення ними військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних – прибували за викликом районного (міського) військового комісаріату.

Загалом процедура вручення повісток регламентована лише в разі призову на строкову військову службу, відповідно до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою КМУ від 21.03.2002 р № 352 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF).

Тож, відповідно до нього, оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Окремі фахівці-юристи вважають, що вручити повістку можуть тільки за місцем проживання або за місцем роботи, оскільки лиш там є можливість достовірно встановити особу. Однак, така позиція виглядає сумнівною. Адже основною вимогою при врученні документа індивідуальної дії є встановлення особистості. А особистість встановлюють на підставі документів, а не виходячи з перебування особи в тому чи іншому місці.

Тож повертаємось до того, що уповноважені особи мають право вручити повістку громадянину в будь-якому місці, після встановлення особи на підставі документів, що засвідчують особу.

Як встановлюється особа? Особа громадянина України підтверджується документами, перелік яких чітко визначений законом. До таких документів Закон відносить:

– паспорт;

– закордонний паспорт;

– водійські права;

– дипломатичний паспорт;

– службовий паспорт;

– тимчасове посвідчення громадянина України;

– посвідчення про повернення в Україну;

– посвідчення моряка або члена екіпажу.

(Стаття 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус») (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17).

При цьому, перевіряти документи мають право тільки співробітники поліції і тільки в певних випадках, передбачених в ст. 32 Закону України «Про національну поліції», (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19) а саме:

– подібність до зовнішності розшукуваного злочинця або людини, яка зникла безвісти;

– достатні підстави підозрювати людину в скоєнні правопорушення або в намірі його здійснити;

– перебування людини на території чи об’єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

– знаходження в місці вчинення злочину або ДТП;

– якщо зовнішні ознаки особи, сліди на машині або дії людини дають підстави підозрювати, що вона причетна до вчинення правопорушення, або ж що її автомобіль був засобом чи об’єктом правопорушення;

– якщо у людини є при собі зброя, боєприпаси, наркотики або речі, на зберігання чи використання яких потрібен дозвіл.

Відзначимо, що закон не зобов’язує громадян носити при собі документи, що засвідчують особу. Однак при наявності однієї з наведених вище підстав для перевірки документів – в разі відсутності документів співробітники поліції мають право затримати вас до 3 годин для встановлення вашої особи.

Відповідальність за неявку до військкомату

КРИМІНАЛЬНА відповідальність для громадянина настає через його неявку для відправки на військову службу (тобто до військової частини), при наявності стверджувального висновку медкомісії – ув’язнення від 2 до 5 років.

АДМІНІСТРАТИВНА відповідальність настає в разі неприбуття особи для проходження медкомісії або постановки на облік – штраф від 170 до 510 гривень, а за повторне протягом року порушення від 510 до 1 700 гривень..

Факт ухилення від служби або порушення законодавства про мобілізацію має місце тільки у разі, якщо військовозобов’язаного належним чином повідомили про необхідність явки за призовом. Тобто:

– якщо він отримав повістку про проходження медогляду, або для уточнення даних, а на призовний пункт не з’явився, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

– якщо ж військовозобов’язаному повідомили про необхідність явки в пункт збору для відправки до військової частини, але він в призначений день не з’явився, це буде розглядатися як ухиляння від мобілізації і йому може загрожувати кримінальна відповідальність.

При цьому врахуйте, що військовозобов’язаному, який пройшов медкомісію і був визнаний придатним до військової служби, вклеюють у військовий квиток мобілізаційне розпорядження – власне, воно вже вважається належним повідомленням про призов.

Таким чином, законодавством не встановлено місце, де можуть громадянину вручити повістку. Це може відбутися будь-де – але тільки після встановлення особи військовозобов’язаного, якому вручають повістку. Встановлення особи військовозобов’язаного відбувається на підставі документів, що засвідчують особу. Перевіряти особисті документи на вулиці можуть тільки співробітники поліції і тільки у випадках, передбачених законом. За ухилення від мобілізації (ухилення від відправки до військової частини) передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років. За неявку до військкомату для проходження медкомісії або постановки на військовий облік передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів від 170 до 510 гривень, а за повторне протягом року порушення – від 510 до 1 700 гривень.

Відповідальність настає лише в разі, якщо військовозобов’язаному було належним чином повідомлено про призов. Доказами належного повідомлення є вручення повістки військовозобов’язаному під його особистий підпис, або вклеювання в його військовий квиток мобілізаційного припису медкомісією, при умові подальшого додаткового повідомлення про дату і місце відправки до військової частини.

За матеріалами «Новини Закарпаття»