Недержавні пенсійні фонди

  Фінансово стабільне життя на пенсії — це мрія, мабуть, кожної людини. Все більше українців  задумуються про гідну пенсію у старості, шляхом участі у недержавному пенсійному страхуванні.

  З прийняттям у 2004 році Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» — це стало можливим і на законодавчому рівні. Так, з 2004 року є можливість забезпечення високого рівня життя у період після настання пенсійного віку, соціальної захищеності та надання гарантій стабільного доходу шляхом добровільного накопичення грошових коштів на індивідуальних пенсійних рахунках у недержавних пенсійних фондах та нарахованого на ці кошти інвестиційного прибутку.  

  Станом на 30.06.2021 року в Україні діяли 58 недержавних пенсійних фондів, кількість учасників яких складала понад 880 тис. осіб.

  Отже, недержавний пенсійний фонд — це фінансова установа, що працює винятково для пенсійного забезпечення громадян і має статус неприбуткової організації.

  Фонд залучає пенсійні внески вкладників, інвестує кошти з метою їхнього збільшення та захисту від інфляції, а пізніше здійснює пенсійні виплати учасникам за рахунок накопичених пенсійних активів. Таку недержавну пенсію виплачують додатково до державної. Розмір недержавної пенсії, на яку можуть сподіватися вкладники й учасники, залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення та суми отриманого прибутку, отриманого від інвестицій таких коштів. З моменту зарахування коштів на індивідуальний пенсійний рахунок вони стають приватною власністю осіб. На ці кошти поширюється право успадкування, однак їх не можна відчужити на користь третіх осіб.

  Учасники таких фондів — це люди, на користь яких сплачуються пенсійні внески, а вкладники — це особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх роботодавці, професійне об’єднання або члени сім’ї).

  Для того, щоб стати учасником недержавного пенсійного фонду, необхідно відкрити пенсійний рахунок та підписати контракт про участь у фонді.

  Кожен фонд пропонує різні умови. Так, розмір пенсійних внесків може визначати вкладник або сума встановлюватиметься фіксовано. Також фонд має право встановити мінімальне обмеження щодо внесків. 

  Щодо періодів поповнення пенсійного рахунку, то вони також можуть бути різними: одноразово, раз на рік чи пів року, щокварталу чи щомісяця. Також є можливість зупинення поповнення  пенсійного рахунку. 

  Достроково отримати кошти можна лише у двох випадках: критичний стан здоров’я або виїзд за кордон на постійне проживання. 

  Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» передбачає три види недержавних пенсійних фондів: відкритий, корпоративний та професійний.

  Особливістю відкритого пенсійного фонду є те, що будь-яка особа може бути його вкладником.

  Корпоративний пенсійний фонд — це фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники.

  Професійний пенсійний фонд — це фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду.

Наталія БОБРИК, Кременецький місцевий центр з надання БВПД