Порядок реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька

  Нормами чинного законодавства передбачено, що батьки дитини мають однакові, непорушні права займатись вихованням дитини та спілкуватись з дитиною.

  Доволі часто через непорозуміння та ворожі стосунки батьків страждають інтереси дітей. Питання зміни місця реєстрації дитини часто загострюється після розлучення сімейної пари. Коли виникає потреба зареєструвати дитину, один з батьків, на зло іншому, може не давати на це дозволу. Такою поведінкою один з батьків порушує права та потреби дитини та створює проблему для іншого.

  Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення своїх прав, які встановлені Конституцією України та Конвенцією про права дитини, а батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

  Процедура реєстрації місця проживання малолітніх дітей нічим не відрізняється від процедури реєстрації місця проживання повнолітніх громадян, хоча має ряд особливостей.

  Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків, що чітко прописано в статті 160 Сімейного кодексу України.

  Згідно з положеннями частини четвертої статті 29 Цивільного кодексу України, місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає.

  У випадку, якщо батьки зареєстровані за різним місцем проживання, то місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків, а другий — у свою чергу надає письмову згоду у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

  Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування чи у судовому порядку.

  Визначити місце проживання дитини можна незалежно від того, розірваний шлюб чи ні. Фактом, що дозволяє встановити місце проживання дитини, є окреме проживання батьків дитини, а також відсутність домовленості між ними щодо того, з ким буде проживати дитина. Така ситуація у свою чергу породжує спір між сторонами.

  У випадку, якщо один із батьків не надав згоди на зміну місця проживання дитини, необхідно:

  1. Звернутися до Центру надання адміністративних послуг  із заявою про реєстрацію місця проживання дитини.

  2. Отримати відмову у реєстрації місця проживання дитини.

  3. Після отримання відмови можна звернутися з позовом до суду.

  Таким чином, здійснити реєстрацію місця проживання дитини без згоди батька (матері), можливо лише за рішенням суду, чи рішенням органу опіки та піклування. Зверніть увагу, що не надаючи згоди на реєстрацію місця проживання дитини, батько (мати) тим самим порушує права дитини та права того з батьків, з ким проживає дитина на вільний вибір місця проживання. Адже згідно з чинним цивільним законодавством України, місце проживання дитини має відповідати місцю проживання батьків, або одного з них.

Марія КОЛІСНИК, Кременецький місцевий центр з надання БВПД.